Vel pumper

Brønnpumper bruker sentrifugalkraft for å trekke ut vann fra et underjordisk reservoar. De hånddrevne kannepumpene overfører vann fra grunne brønner og er egnet for bruk i områder der det ikke er mulig å kjøre vannrør.

Brønnpumper bruker sentrifugalkraft for å trekke ut vann fra et underjordisk reservoar. De hånddrevne kannepumpene overfører vann fra grunne brønner og er egnet for bruk i områder der det ikke er mulig å kjøre vannrør.