Vilkår og betingelser

general

Alle kontrakter som oppstår som følge av at vi har akseptert bestillinger som er lagt inn hos oss, er underlagt følgende vilkår og betingelser, og ingen endringer eller modifikasjoner eller erstatninger av slike vilkår og betingelser skal være bindende med mindre vi uttrykkelig er skriftlig enige om det. Spesielt vil bestillinger som sendes inn på kundens egne bestillingsskjemaer, godtas av oss bare på betingelse og med uttrykkelig forståelse for at våre forpliktelser skal bestemmes utelukkende av disse vilkårene og ved å godta og utføre en slik ordre, anses vi ikke å på noen måte har endret eller utvidet våre forpliktelser eller forpliktelser som fastsatt i disse vilkårene.

Fraktkostnad

Produkter som vises på nettstedet som er kvalifisert for frakt med fast pris, bestemmes utelukkende av selskapet. Listen over kvalifiserte produkter kan endres av selskapet når som helst.

Ethvert produkt som er kvalifisert for frakt med fast pris vil ikke være kvalifisert for denne kampanjen hvis den totale mengden av det produktet som bestilles overstiger 10 lbs, enten brutto eller dimensjonal vekt. I slike omstendigheter vil Economy- eller Express-fraktpriser gjelde på kjøpet.

Hvis det kjøpes flere artikler, må alle produktene som kjøpes være kvalifisert for flatprisfrakt for å få flatprisfrakt brukt på bestillingen. Hvis noen av ordrelinjene ikke er kvalifisert for frakt med fast pris, vil hele handlekurven bli ansett som ikke kvalifisert for frakt for fast pris. I så fall vil Economy- eller Express-fraktpriser gjelde på kjøpet.

Produkter som er ekskludert fra fastprisforsendelse inkluderer, men er ikke begrenset til, varer med dimensjoner over 2 meter, alle gjenstander som krever en pall eller eksportkasse for transport, farlige gjenstander (inkludert gjenstander med litium-ion-batterier) og tunge eller klumpete gjenstander som f.eks. som stiger, skap, etc.

Frakt med fast pris er kun tilgjengelig for bestillinger fullført på nettstedet vårt.

standard fraktmetode

Produkter som vises på nettstedet som kvalifisert for standardfrakt, bestemmes utelukkende av selskapet. Listen over kvalifiserte produkter kan endres av selskapet når som helst.

Ethvert produkt som er kvalifisert for standardfrakt vil ikke være kvalifisert for denne kampanjen hvis den totale mengden av det produktet som bestilles overstiger 15 lbs med enten brutto- eller dimensjonsvekt. I slike omstendigheter vil Economy- eller Express-fraktpriser gjelde på kjøpet.

Hvis det kjøpes flere artikler, må alle produktene som kjøpes være kvalifisert for standardfrakt for å få standardfrakt brukt på bestillingen. Hvis noen av ordrelinjene er kvalifisert for standardfrakt, vil hele handlekurven bli ansett som ikke kvalifisert for standardfrakt. I så fall vil Economy- eller Express-fraktpriser gjelde på kjøpet.

Produkter ekskludert fra standardfrakt inkluderer, men er ikke begrenset til, varer med dimensjoner over 2 meter, alle gjenstander som krever en pall eller eksportkasse for transport, farlige gjenstander (inkludert gjenstander med litium-ion-batterier) og tunge eller klumpete gjenstander som f.eks. stiger, skap osv.

Standardfrakt er kun tilgjengelig for bestillinger utført på nettstedet vårt.

10 % rabatt gjelder kun på bestillinger som er lagt inn via vår(e) nettside(r); denne rabatten kan ikke brukes med formelle tilbud gitt av Raptor Supplies. Rabatten er kun gyldig eks mva produktpriser; ikke kvalifisert for bruk på frakt- og håndteringskostnader. Kan ikke kombineres med andre kampanjer eller rabatter. Denne kampanjen kan endres eller kanselleres av selskapet når som helst uten forvarsel.

Priser og spesifikasjoner

Vi forbeholder oss retten til å endre priser eller spesifikasjoner, typer eller modeller av varer når som helst, og alle varer selges underlagt priser og betingelser som gjelder på leveringstidspunktet. Vi skal ikke tolke innføringen av en ordre og dens bekreftelse av oss som en aksept av oss for en slik ordre til en bestemt pris. Prisene på varer er for levering ab fabrik, med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Importlisenser

Kunden vil være ansvarlig for å skaffe seg importlisenser og overholde alle forskrifter som regulerer innføringen av varene til bestemmelseslandet og for betaling av alle tollavgifter, portavgifter og andre avgifter.

Leveringsdatoer

Eventuelle leveringsdatoer gitt av oss er kun omtrentlige, og intet ansvar kan aksepteres for tap, skader, skader eller utgifter som følge av forsinkelser i leveringen, uansett årsak, og heller ikke skal noen forsinkelse gi kunden rett til å kansellere en bestilling eller å nekte å akseptere leveranse.

Returnerte goder

Vi er ikke forpliktet til å akseptere retur av varer levert til kundens bestillinger. Der slike varer aksepteres for retur, forbeholder vi oss retten til å ta håndteringsgebyr etter eget skjønn.

Avbestilling

Vi forbeholder oss retten til å gjøre avbestillingsgebyrer for alle bestillinger kansellert før levering. Når varer er bestilt etter kundens individuelle spesifikasjoner, kan avbestillingsgebyret være betydelig.

Pakking

Når varer selges pakket, vil omfanget av pakking og / eller beskyttelse være etter vårt skjønn med mindre kunden bestemmer spesiell pakking, i så fall vil en slik pakking bli belastet ekstra.

Force majeure

Bør vi bli forsinket i eller forhindret i å levere på grunn av Guds handling krig sivil forstyrrelse som krever statlige eller parlamentariske restriksjoner, forbud mot eller lovfesting av noe slag import- eller eksportbestemmelser, utelukker handelsstridigheter vanskeligheter med å få arbeidere eller materiell sammenbrudd av maskiner brannulykke eller noe annet annen årsak utenfor vår kontroll, har vi frihet til å kansellere eller suspendere kontrakten uten å pådra oss noe ansvar for tap eller skade som følge av dette.

Data- og ingeniørtjenester

Vi leverer på forespørsel data og ingeniørtjenester knyttet til applikasjon eller bruk av produkter levert av oss. Vi vil ikke være ansvarlige og påtar oss intet ansvar for skader av noe slag som oppstått enten direkte eller indirekte av noen person i eller gjennom vedtakelse eller bruk av slike data eller ingeniørtjenester helt eller delvis.

Betaling

Med mindre annet er spesifikt avtalt, må betalingen utføres i sin helhet av kunden før noen varer sendes, eller kunden må åpne et ugjenkallelig kredittbrev som det må legges til bekreftelse på at en London Bank skal bli nominert av oss.

Tittel

Med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt av oss, skal eiendommen i varene levert av oss ikke overgå til kunden før full betaling av kjøpesummen er foretatt, men risikoen skal overgå til kunden når vi leverer varene til kunden eller til en transportør eller annen kausjonist for overføring til kunden. Fordelen og/eller inntektene ved enhver handel med kunden med eller inkorporering av varer til ovennevnte eiendomsforbehold skal holdes i fortrolighet for oss.

Tolkning

Enhver kontrakt som oppstår på grunnlag av et tilbud fra oss, skal i alle henseender tolkes i henhold til og være underlagt engelsk lov, og kunden samtykker i å underkaste seg den eksklusive jurisdiksjonen til de engelske domstolene i enhver tvist eller forskjell av noe slag som måtte oppstå angående kontrakt.

Garanti

Vi garanterer at alt nytt utstyr som selges av oss er fri for defekter i materiale eller utførelse. Vårt ansvar under denne garantien er begrenset til å gjøre noen deler eller deler godt som skal returneres til oss innen ett år fra datoen da utstyret ble levert nytt til kunden, og som vi er fornøyd med ved undersøkelsen å ha hatt materialfeil eller utførelse. Inkludert i denne garantien er kostnadene ved arbeidskraft vi pådrar oss ved å lage gode deler eller deler.

Denne garantien gis under forutsetning av at:

 • a)Vi blir varslet skriftlig innen fjorten dager etter at slike feil viser seg og utstyret eller defekte deler returneres til så snart det er praktisk mulig eller hvis dette ikke er praktisk tilgjengelig for inspeksjon av oss
 • b) Utstyret er etter vår vurdering blitt korrekt installert og normalt brukt i samsvar med instruksjonene for installasjon og vedlikehold.
 • c) Med mindre ytelsestall og ytelsestoleranser er fastsatt av kjøperen og avtalt av oss på tidspunktet for bestilling av utstyret, skal vi ikke holdes ansvarlig i fravær av noen defekt i materiale eller utførelse for manglende oppnåelse av noen spesiell ytelse
 • d)Hvis utstyret etter vår vurdering er blitt endret tatt fra hverandre reparert tuklet med forsømt skadet eller brukt på noen måte for å påvirke ytelsen eller tilstanden negativt, skal vi ikke holdes ansvarlige for noen feil som oppstår ved bruken av det.
 • e) Vi skal ikke holdes ansvarlige for feil som oppstår ved bruk av reservedeler eller reservedeler som ikke er autorisert eller anbefalt av oss
 • f) Alt utstyr eller defekte deler som erstattes av oss skal bli vår eiendom.
 • g) Beslutningen om å reparere eller erstatte en defekt del under garantikravet er etter vårt skjønn
 • h) Unntatt fra denne garantien er alle deler som må skiftes ut på grunn av normal slitasje
 • i) Transport til våre verk av utstyr eller deler som returneres til oss i henhold til et garantikrav skal være fordringshaverens ansvar og bekostning
 • j) Vi påtar oss intet ansvar for tap eller skade, uansett hva som skyldes kundenes varer mens slike varer er under transport til eller fra oss selv eller i besittelse av eller under transport til eller fra våre agenter
 • k) Vi gir ingen garanti med hensyn til utstyr levert av oss bortsett fra den foregående garantien, og uten at det berører det generelle i det foregående, skal vi ikke holdes under noe ansvar, verken i kontrakt eller på annen måte med hensyn til eventuelle defekter i varene eller for tap av skade eller skade som følge av slike defekter eller fra noe arbeid utført i forbindelse med dette, og vi skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlige for følgetap eller skader påført, inkludert tap av bruk tap av kontrakt eller tap av fortjeneste. Vårt ansvar skal ikke i noe tilfelle overstige verdien av varer som kravet er gjort gjeldende for
 • l)Kjøperen erkjenner at utstyret selges til ham mot betaling av prisen og forpliktelsen til kjøperens del om å
  • følg all forsvarlig handelspraksis i forhold til installasjon og bruker, slik at utstyret ikke brukes når det er i en usikker tilstand av en eller annen grunn
  • sørge for i den grad utstyret er innlemmet i annet utstyr at slikt annet utstyr er i god stand og at slik innlemmelse er i samsvar med hva produsenten vil kreve
  • sørge for at brukere av utstyret blir tilstrekkelig informert om sine plikter i forhold til bruk av utstyret
  • følg lovene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen som endret fra tid til annen i forhold til utstyret som leveres

slik at vi ikke skal være ansvarlig på noen måte som følge av at kjøperen unnlater å overholde vilkårene a) til d) angitt ovenfor

Ovennevnte garanti gis uten å berøre kjøpernes lovbestemte rettigheter

Europeisk fjernsalgsdirektiv (DSD)

Kunder som kjøper av oss på en måte definert i DSD som 'fjernsalg' og som er private som definert av DSD, har rett til innen 7 virkedager etter mottak av varer og uten grunn til å kansellere bestillingen og få refundert prisen de har betalt. Kunder må returnere varene for deres regning, og varene må ankomme våre lokaler i ny stand og i originalemballasjen.

Denne angreretten gjelder ikke produkter produsert i spesialbestilling og identifisert som slike av oss til kunden på bestillingstidspunktet.

Restriksjoner på produktbruk

Følgende vilkår fremhever bruken av produkter ved kjøp fra RAPTOR SUPPLIES.


Restriksjoner på produktbruk

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.