Vilkår og betingelser

General

Alle kontrakter som følger av acceposs av bestillinger plassert hos oss er underlagt følgende vilkår og betingelser, og ingen variasjoner eller modifikasjoner av eller erstatning for slike vilkår og betingelser skal være bindende med mindre det er uttrykkelig skriftlig avtalt med oss. Spesielt bestillinger som sendes inn etter kundens egne kravchase bestillingsskjemaer vil være accepav oss kun på betingelse og med den uttrykkelige forståelsen av at våre forpliktelser skal bestemmes utelukkende av these Vilkår og betingelser og i accepved å utføre en slik ordre skal vi ikke på noen måte ha endret eller utvidet våre forpliktelser eller forpliktelser som fastsatt av these Vilkår og betingelser.

Priser og specifikasjoner

Vi forbeholder oss retten til å endre eventuelle priser eller specifikasjoner, typer eller modeller av varer til enhver tid og alle varer selges underlagt priser og betingelser som gjelder på leveringstidspunktet. Vi skal ikke tolke innføringen av en ordre og dens erkjennelse av oss som en acceposs av en slik ordre til en bestemt pris. Prisene på varer er i respect av levering fra fabrikk med mindre annet er uttrykkelig angitt.

Importlisenser

Kunden vil være ansvarlig for å skaffe eventuelle importlisenser og overholde alle forskrifter som regulerer admissien av varene inn i bestemmelseslandetinaog for betaling av alle tollavgifter, havneavgifter og andre avgifter.

Leveringsdatoer

Eventuelle leveringsdatoer oppgitt av oss er kun omtrentlige, og det kan ikke påløpe noe ansvarcepgarantert for tap eller utgifter som følge av forsinkelser i leveringen, uansett årsak, og ingen forsinkelse skal gi kunden rett til å kansellere en ordre eller nekte åcept levering.

Returnerte goder

Vi er ikke forpliktet til å gjøre noecept retur av varer levert til kundenes bestillinger. Hvor slike varer er accepFor retur forbeholder vi oss retten til å kreve et håndteringsgebyr etter eget skjønn.

Avbestilling

Vi forbeholder oss retten til å ta avbestillingsgebyrer for bestillinger som kanselleres før levering. Hvor varer er bestilt til kundens individuelle specifikasjoner, kan avbestillingsgebyret være substantial.

Pakking

Hvor varer selges pakket vil omfanget av pakking og/eller beskyttelse være etter vårt skjønn med mindre kunden forutsetter special pakking, i så fall vil slik pakking bli belastet ekstra.

Force majeure

Skulle vi bli forsinket eller srevented fra å foreta levering på grunn av Act of God krig sivil urolighet rekvirering regjeringen eller parliamenære restriksjoner forbud eller vedtak av noe slag import- eller eksportforskrifter streik lockout handelstvist vanskeligheter med å få tak i arbeidere eller materialer havari av maskiner brannulykke eller andre årsaker utenfor vår kontroll, skal vi stå fritt til å kansellere eller suspendere kontrakten uten å pådra oss noe ansvar for tap eller skade som følge av dette.

Data- og ingeniørtjenester

Vi leverer på forespørsel data og tekniske tjenester knyttet til bruken eller bruken av produkter levert av oss. Vi vil ikke være ansvarlige og påtar oss ikke noe som helst ansvar for skader av noe slag som påføres enten direkte eller indirekte av noen person i eller gjennom adolesenptipå eller bruk av slike data eller ingeniørtjenester helt eller delvis.

Betaling

Med mindre annet spechvis det er avtalt, må hele betalingen gjøres av kunden før noen varer sendes eller kunden må åpne en irrevokabel Letter of Credit som må legges til bekreftelse på en London Bank for å være nominatatt av oss.

Tittel

Med mindre annet er uttrykkelig skriftlig avtalt av oss, skal eiendommen i varene levert av oss ikke overføres til kunden før full betaling av purchase pris er fastsatt, men risikoen går over på kunden når vi leverer varen til kunden eller til en carrier eller annen kausjonist for overføringsformålssividere til kunden. Fordelene og/eller utbyttet av enhver handel fra kunden med eller innlemming av varer til ovennevnte eiendomsforbehold skal holdes i tillit for oss.

Tolkning

Enhver kontrakt som utspringer av et tilbud fra oss skal i alle henseenderspect skal tolkes i henhold til og være underlagt engelsk lov og kunden agrees å underkaste seg den eksklusive jurisdiengelske domstoler i enhver tvist eller forskjell av noe slag som måtte oppstå angående kontrakten.

Garanti

Vi garanterer at alt nytt utstyr som selges av oss er fri for defekter i materiale eller utførelse. Vårt ansvar under denne garantien er begrenset til å erstatte deler eller deler som skal returneres til oss innen ett år fra datoen da utstyret ble levert nytt til kunden og som vi er fornøyd med på vår eksameninasjon å ha vært defekt i materiale eller utførelse. Inkludert i denne garantien er arbeidskostnadene som påløper av oss for å lage en slik del eller deler.

Denne garantien gis under forutsetning av at:

 • a) Vi er neitifskriftlig innen fjorten dager etter at slike mangler har vist seg og utstyret eller defekte deler er returnert til så snart det er praktisk mulig eller der dette ikke er praktisk gjort tilgjengelig for ispecsjon av oss
 • b) Utstyret er etter vår vurdering korrekt installert og normalt brukt i samsvar med instruksjonene for installasjonsdrift og vedlikehold
 • c) Med mindre ytelsestall og ytelsestoleranser er fastsatt av purchaser og avtalt av oss på tidspunktet for bestilling av utstyret skal vi ikke være ansvarlige i fravær av noen defekt i materiale eller utførelse for manglende oppnåelse av noen spesiell ytelse
 • d) Hvis utstyret etter vår vurdering er blitt endret fra hverandre reparert manipulert med forsømt skadet eller brukt på noen måte for å påvirke ytelsen eller tilstanden negativt, er vi ikke ansvarlige for feil som oppstår som følge av bruken
 • e) Vi er ikke ansvarlige for feil som oppstår ved bruk av reservedeler eller reservedeler som ikke er authorer anbefalt eller anbefalt av oss
 • f) Alt utstyr eller defekt del erstattet av oss skal bli vår eiendom
 • g) Beslutningen om å reparere eller bytte ut en defekt del under garantikrav, er etter vårt skjønn.
 • h) Unntatt fra denne garantien er alle deler som må skiftes ut på grunn av normal slitasje
 • i) Transport til utstyret eller deler som returneres til oss i henhold til et garantikrav, er ansvarlig for og på bekostning av fordringshaveren
 • j) Vi accept intet ansvar for tap eller skade på noen måte forårsaket av kundens varer mens slike varer er under transport til eller fra oss selv eller i besittelsessipå eller under transport til eller fra våre agenter
 • k) Vi gir ingen garanti vedrspect utstyr levert av oss ekscept foregogaranti og uten at det berører generalforegovi skal ikke være under ansvar, enten det er i kontrakt eller på annen måtespect av eventuelle defekter i varene eller fra skadetap eller skade som følge av slike defekter eller fra alt arbeid utført i forbindelse med disse, og vi skal ikke under noen omstendigheter være ansvarlige for følgetap eller skader påført, inkludert tap av bruk tap av kontrakt eller tap av fortjeneste. Vårt ansvar skal ikke i noe tilfelle overstige verdien av varer som kravet er gjort gjeldende for
 • l) Purchaser erkjenner at utstyret selges til ham mot betaling av prisen og forpliktelsen av delen av kjøpetchaser til
  • følg all forsvarlig handelspraksis i forhold til installasjon og bruker, slik at utstyret ikke brukes når det er i en usikker tilstand av en eller annen grunn
  • sørge for i den grad utstyret er innlemmet i annet utstyr at slikt annet utstyr er i god stand og at slik innlemmelse er i samsvar med hva produsenten vil kreve
  • sørge for at brukere av utstyret blir tilstrekkelig informert om sine plikter i forhold til bruk av utstyret
  • overholde helse- og arbeidssikkerhetslovgivningen som amefra tid til annen i forhold til utstyret som leveres

slik at vi ikke skal være ansvarlige i noen vedrspect som et resultat av purchasers manglende overholdelse av forholdene a) til d) angitt ovenfor

Foregogaranti gis uten at det berører purchasers' lovfestede rettigheter

Europeisk fjernsalgsdirektiv (DSD)

Kunder som kjøper fra oss med midler definert i DSD som "fjernsalg" og som er privatpersoner som definert av DSD, har rett til innen 7 virkedager etter mottak av varer og uten grunn til å kansellere bestillingen og få refundert prisen de har betalt. Kunder må returnere varene for egen regning, og varene skal ankomme vår premiser ut som ny og i sin opprinnelseinal emballasje.

Denne angreretten gjelder ikke for produkter produsert til special rekkefølge og idtifgitt som sådan av oss til kunden på bestillingstidspunktet.

Restriksjoner på produktbruk

Følgende vilkår highlight bruk av produkter ved kjøp fra RAPTOR SUPPLIES.


Restriksjoner på produktbruk

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07 til 30.