Jordprøving

For enkel testing av jord, Raptor Supplies tilbyr brukervennlige instrumenter som gir pålitelige resultater. Det er penetrometre for lommemark for visuell klassifisering av jord med hurtiglesing for OSHA-samsvar som indikerer ensartethet ...   Se mer>

For enkel testing av jord, Raptor Supplies tilbyr brukervennlige instrumenter som gir pålitelige resultater. Det er lommemarkpenetrometre for visuell klassifisering av jord med hurtiglesing for OSHA-samsvar som indikerer ensartethet, skjærstyrke eller ubegrenset skjærstyrke på jorden. Gjennomføringskegler er også tilgjengelige for fettprøving. Raptor Supplies har også en rekke jord-pH-testsett med jordfargekart som viser 4-8 pH-nivåer og dupleksindikator på spotplaten for å mette oljeprøven.