Kilde Enhver del Be om nå

Multiple Purchase Options Be om pristilbud

NET30 vilkår Søk om handelskonto

Hyllebeholdere

filtre
AKRO-MILS -

30094 -serien Hyllebøtter

Akro-Mils 30094-serien, ShelfMax-binger brukes til lagring og organisering av inventarvarer på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med rullede rygger og forsterkede sideribber for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. These 6-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller og plukke stativer når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, flere skillespor for segregating inventaret og et stort etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 23-5/8 x 6-5/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) ShelfMax binger, tilgjengelig i blå, klare og røde farger.

StilModellFARGEPris
A30094BLÅBlå151 NOK
B30094SKLARKlar160 NOK
C30094REDrød151 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Clear-View Store-Flere hyllebeholderenheter

Akro-Mils 30094-serien, ShelfMax-binger brukes til lagring og organisering av inventarvarer på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med rullede rygger og forsterkede sideribber for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. These 6-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller og plukke stativer når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, flere skillespor for segregating inventaret og et stort etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 23-5/8 x 6-5/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) ShelfMax binger, tilgjengelig i blå, klare og røde farger.

StilModellDybdeHøydePris
A1239-201CL12 "39 "2 400 NOK
RFQ
B1239-207CL12 "39 "2 446 NOK
RFQ
C1275-207CL12 "75 "4 106 NOK
RFQ
D1239-209CL12 "39 "2 883 NOK
RFQ
E1275-201CL12 "75 "4 546 NOK
RFQ
F1239-202CL12 "39 "2 708 NOK
RFQ
G1275-202CL12 "75 "4 953 NOK
RFQ
H1275-209CL12 "75 "5 081 NOK
RFQ
F1839-204CL18 "39 "3 319 NOK
RFQ
E1875-203CL18 "75 "6 292 NOK
RFQ
A1839-203CL18 "39 "3 807 NOK
RFQ
D1839-210CL18 "39 "3 917 NOK
RFQ
C1875-208CL18 "75 "6 325 NOK
RFQ
H1875-210CL18 "75 "7 075 NOK
RFQ
B1839-208CL18 "39 "3 651 NOK
RFQ
G1875-204CL18 "75 "6 081 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Clear-View Ultra-hengende plastskinnepakker

Akro-Mils 30094-serien, ShelfMax-binger brukes til lagring og organisering av inventarvarer på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med rullede rygger og forsterkede sideribber for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. These 6-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller og plukke stativer når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, flere skillespor for segregating inventaret og et stort etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 23-5/8 x 6-5/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) ShelfMax binger, tilgjengelig i blå, klare og røde farger.

StilModellPris
AHNS230CL427 NOK
RFQ
BHNS210CL171 NOK
RFQ
BHNS220CL246 NOK
RFQ
BHNS200CL159 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Quickpick dobbeltsidige binger

Akro-Mils 30094-serien, ShelfMax-binger brukes til lagring og organisering av inventarvarer på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med rullede rygger og forsterkede sideribber for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. These 6-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller og plukke stativer når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, flere skillespor for segregating inventaret og et stort etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 23-5/8 x 6-5/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) ShelfMax binger, tilgjengelig i blå, klare og røde farger.

StilModellHøydeLengdeBreddePris
AQP12855"12-1 / 2 "8-3 / 8 "49 NOK
RFQ
BQP12655"12-1 / 2 "6-5 / 8 "46 NOK
RFQ
CQP9655"9-1 / 2 "6-5 / 8 "42 NOK
RFQ
DQP14966-1 / 2 "14 "9-1 / 4 "65 NOK
RFQ
EQP18677"18-1 / 2 "6-5 / 8 "80 NOK
RFQ
FQP18877"18-1 / 2 "8-3 / 8 "93 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Ledende stable og låsekasser

Akro-Mils 30094-serien, ShelfMax-binger brukes til lagring og organisering av inventarvarer på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med rullede rygger og forsterkede sideribber for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. These 6-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller og plukke stativer når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, flere skillespor for segregating inventaret og et stort etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 23-5/8 x 6-5/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) ShelfMax binger, tilgjengelig i blå, klare og røde farger.

StilModellHøydeLengdeBreddePris
AQCS10CO2"4"3-7 / 8 "50 NOK
RFQ
BQCS20CO2-7 / 8 "7"3-7 / 8 "65 NOK
RFQ
CQCS30CO5-1 / 8 "10-1 / 4 "5-7 / 8 "187 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Hyllebøtteenheter

Akro-Mils 30094-serien, ShelfMax-binger brukes til lagring og organisering av inventarvarer på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med rullede rygger og forsterkede sideribber for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. These 6-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller og plukke stativer når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, flere skillespor for segregating inventaret og et stort etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 23-5/8 x 6-5/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) ShelfMax binger, tilgjengelig i blå, klare og røde farger.

StilModellDybdeHøydePris
A1239-10112 "39 "3 169 NOK
RFQ
B1239-10212 "39 "2 981 NOK
RFQ
C1275-10912 "75 "5 022 NOK
RFQ
D1275-10112 "75 "5 161 NOK
RFQ
E1275-10212 "75 "4 865 NOK
RFQ
F1275-10012 "75 "5 627 NOK
RFQ
G1239-10912 "39 "2 960 NOK
RFQ
H1239-10712 "39 "2 992 NOK
RFQ
I1275-10712 "75 "4 620 NOK
RFQ
J1239-10012 "39 "3 362 NOK
RFQ
K1839-10418 "39 "3 611 NOK
RFQ
L1875-11018 "75 "6 961 NOK
RFQ
M1875-10818 "75 "6 592 NOK
RFQ
N1875-10418 "75 "6 260 NOK
RFQ
D1875-10318 "75 "6 748 NOK
RFQ
O1839-11018 "39 "3 961 NOK
RFQ
P1839-10318 "39 "3 855 NOK
RFQ
Q1839-10818 "39 "3 725 NOK
RFQ
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Store-Flere hyllekasser

Akro-Mils 30094-serien, ShelfMax-binger brukes til lagring og organisering av inventarvarer på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med rullede rygger og forsterkede sideribber for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. These 6-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller og plukke stativer når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, flere skillespor for segregating inventaret og et stort etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 23-5/8 x 6-5/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) ShelfMax binger, tilgjengelig i blå, klare og røde farger.

StilModellLengdeBreddePris
AQSB20211-5 / 8 "6-5 / 8 "44 NOK
RFQ
BQSB20711-5 / 8 "8-3 / 8 "50 NOK
RFQ
CQSB20911-5 / 8 "11-1 / 8 "80 NOK
RFQ
DQSB20111-5 / 8 "4-1 / 8 "28 NOK
RFQ
EQSB21017-7 / 8 "11-1 / 8 "129 NOK
RFQ
FQSB20817-7 / 8 "8-3 / 8 "62 NOK
RFQ
GQSB20317-7 / 8 "4-1 / 8 "41 NOK
RFQ
HQSB20417-7 / 8 "6-5 / 8 "54 NOK
RFQ
IQSB21623-5 / 8 "11-1 / 8 "174 NOK
RFQ
JQSB20523-5 / 8 "4-1 / 8 "82 NOK
RFQ
KQSB20623-5 / 8 "6-5 / 8 "87 NOK
RFQ
LQSB21423-5 / 8 "8-3 / 8 "147 NOK
RFQ
AKRO-MILS -

Indikator Kanban Bins, BinTelligence Series

Akro-Mils Indikator Kanban-binger brukes til å kontrollere inventarartikler på kontorer og kommersielle kontorerpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. These Indikatorbokser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander og et etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Akro-Mils to-tonede indikatorbokser har et enkeltboks Kanban-system med et farget reservelagerområde for å indikere lavt lager og prevent lager-outs og somsembly linje interruptions. Velg fra et bredt utvalg av these 4-tommers høye indikatorbeholdere, tilgjengelig i blå/oransje og svart/røde farger.

StilModellFARGEInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetUtenfor lengdeUtenfor breddeBruk skillelinjePris
A36442BLKREDSvart, rød3.375 "9.125 "2.875 "10 lb.11.625 "4.25 "Mfr. Nr. 4012076 NOK
B36448BLKREDSvart, rød3.375 "16.125 "3.75 "15 lb.17.875 "4.125 "Mfr. Nr. 40442109 NOK
C36462BLKREDSvart, rød3.375 "9.875 "5.375 "15 lb.11.625 "6.75 "Mfr. Nr. 4013090 NOK
D36468BLKREDSvart, rød3.375 "16.125 "5.25 "20 lb.17.875 "6.625 "Mfr. Nr. 40462138 NOK
E36448BLÅBlå / Orange3.875 "16.125 "2.75 "-17.875 "4.125 "Mfr. Nr. 40442109 NOK
F36468BLÅBlå / Orange3.875 "16.125 "5.25 "-17.875 "6.625 "Mfr. Nr. 40130138 NOK
G36442BLÅBlå / Orange3.875 "9.875 "2.875 "-11.625 "4.25 "Mfr. Nr. 4012076 NOK
H36462BLÅBlå / Orange3 29 / 32 "9 29 / 32 "5 13 / 32 "-11.625 "6.75 "Mfr. Nr. 4013090 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Resirkulert kasse, 75 kg lastekapasitet

Quantum Storage Systems resirkulerte søppeldunker brukes til å lagre gjenstander før de sendes til gjenvinning. De har polyetylen- eller polypropylenkonstruksjon for å sikre impact-motstand og har håndtak på hver side for bærbarhet. ThesOppbevaringsboksene er utstyrt med en henger på baksiden, en integrert antisklilås og brede stablelister. De er tilgjengelige i innvendige lengder på 17 og 26 inches. Raptor Supplies tilbyr også Quantum Storage Systems hyllebøtter med 3, 7 eller 8 skillelinjer.

StilModellHøydeInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeLengdeUtenfor høydeUtenfor lengdeUtenfor breddePris
AQMS531BR5-7 / 8 "5.125 "17.75 "11.25 "19-3 / 4 "5.875 "19.75 "12.375 "139 NOK
BQMS532BR7-7 / 8 "7.25 "17.75 "11.25 "19-3 / 4 "7.875 "19.75 "12.375 "157 NOK
CQMS543BR11-7 / 8 "11 "17.75 "17.25 "19-3 / 4 "11.875 "19.75 "18.375 "295 NOK
DQMS533BR11-7 / 8 "11 "17.75 "17.25 "19-3 / 4 "11.875 "19.75 "12.375 "189 NOK
EQMS743BR11-7 / 8 "11 "26.75 "17.25 "29 "11.875 "29 "18.375 "547 NOK
AKRO-MILS -

30014-serien, hyllebeholder

Akro-Mils Hyllekasser i 30014-serien er perfekte for lagring og organisering av ulike lagerdeler og rekvisita. Laget med industriell kvalitet polymer, these Akro-binger får også styrke og robusthetness fra deres forsterkede sider. These Akro-Mils søppelkassene er 6 tommer høye med en lastekapasitet på 35 lb og kan derfor også brukes som vertikale lagrings- og henteenheter.

StilModellFARGEPris
A30014BLÅBlå267 NOK
B30014SKLARKlar283 NOK
C30014REDrød267 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

Hyllebeholder, 23-5 / 8 tommer

Quantum Storage Systems hyllebinger er laget av sprøytestøpt polypropylen og brukes til å erstatte utslitte og bølgepappbinger. De har en åpen trakt foran for enkel tilgang og økt synlighet av lagret innhold.These søppelkasser er ideal for oppbevaring av deler og rekvisita, og kan stables på hverandre for å spare space. De er tilgjengelige i svart, grå, elfenben og oransje. Raptor Supplies tilbyr også hyllebøtter i gule, røde og blå farger.

StilModellFARGEInnvendig breddeMaterialeUtenfor breddeBruk skillelinjeBreddePris
AQSB106BRSvart5.5 "Polypropylen / polyetylen6.625 "Mfr. Nr. DSB102 / 104/1066-5 / 8 "73 NOK
BQSB105BRSvart3"Polypropylen / polyetylen4.125 "Mfr. Nr. DSB101 / 103/1054-1 / 8 "52 NOK
CQSB114BRSvart7.125 "Polypropylen / polyetylen8.375 "Mfr. Nr. DSB107 / 108/1148-3 / 8 "89 NOK
DQSB105CLKlar3"polypropylen4.125 "Mfr. Nr. DSB101 / 103/1054-1 / 8 "65 NOK
EQSB106CLKlar5.5 "polypropylen6.625 "Mfr. Nr. DSB102 / 104/1066-5 / 8 "90 NOK
FQSB114CLKlar7.125 "polypropylen8.375 "Mfr. Nr. DSB107 / 108/1148-3 / 8 "110 NOK
AKRO-MILS -

30184-serien hyllebeholdere, 346 Cu Inches Kapasitet

Akro-Mils 30184-serien, 4-tommers høye hyllebokser brukes til å lagre og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og arbeid ved temperaturer ned til -20 graderrees F.These 4-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller når de er fylt. De har flere skillespor og søppelkopper (selges separat) for segregalegg inventaret inn i individuelle, uttakbare oppbevaringsrom. ThesSøppelkassene har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander og et etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 23-5/8 x 8-3/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) Hyllebinger, tilgjengelig i blå, grønn, gul, klar og rød farge.

StilModellFARGEUtenfor breddePris
A30184BLÅBlå8.375 "136 NOK
B30184SKLARKlar8.875 "182 NOK
C30-184 GRØNNGrønn8.375 "136 NOK
D30184REDrød8.375 "136 NOK
E30184YELLOGul8.375 "136 NOK
AKRO-MILS -

30048 -serien, hyllemaks

Akro-Mils 30048-serien, ShelfMax-binger brukes til lagring og organisering av inventarvarer på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med rullede rygger og forsterkede sideribber for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. These 6-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller og plukke stativer når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, flere skillespor for segregating inventaret og et stort etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 17-7/8 x 4-1/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) ShelfMax binger, tilgjengelig i blå, klare og røde farger.

StilModellFARGEPris
A30048BLÅBlå71 NOK
B30048SKLARKlar97 NOK
C30048REDrød71 NOK
AKRO-MILS -

30080 -serien Hyllebøtter

Akro-Mils 30080-serien, ShelfMax-binger brukes til lagring og organisering av inventarvarer på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med rullede rygger og forsterkede sideribber for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. These 6-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller og plukke stativer når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, flere skillespor for segregating inventaret og et stort etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 11-5/8 x 8-3/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) ShelfMax binger, tilgjengelig i blå, klare og røde farger.

StilModellFARGEPris
A30080BLÅBlå88 NOK
B30080SKLARKlar86 NOK
C30080REDrød88 NOK
AKRO-MILS -

30084 Series ShelfMax Bins, 935 Cu Inches Kapasitet

Akro-Mils 30084-serien ShelfMax-binger brukes til å lagre og organisere inventarvarer på kontorer og kommersielle spaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon med rullede rygger og forsterkede sideribber for ekstra styrke, korrosjonsbestandighet og holdbarhet. These 6-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller og plukke stativer når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander, flere skillespor for segregating inventaret og et stort etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 23-5/8 x 8-3/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) ShelfMax binger, tilgjengelig i blå, klare og røde farger.

StilModellFARGEPris
A30084BLÅBlå225 NOK
B30084SKLARKlar234 NOK
C30084REDrød225 NOK
AKRO-MILS -

30110-serie hyllekasser, kapasitet på 54 tommer

Akro-Mils 30110-serien, 4-tommers høye hyllebokser brukes til å lagre og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og arbeid ved temperaturer ned til -20 graderrees F.These 4 tommer høye, hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile oppbevaringsenheter på stålhyller og plukkereoler når de er fylt. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander og små søppelkopper (selges separat) for segregaPlasser inventaret i individuelle, uttakbare oppbevaringsrom og et etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 11-5/8 x 2-3/4 tommer (utvendig lengde x utvendig bredde) Hyllekasser, tilgjengelig i blå, grønn, hvit, gul, klar og rød farger.

StilModellFARGEPris
A30110BLÅBlå24 NOK
B30110SKLARKlar96 NOK
C30110GRØNGrønn86 NOK
D30110REDrød24 NOK
E30110HVITHvit86 NOK
F30110YELLOGul24 NOK
AKRO-MILS -

30120-serie hyllekasser, kapasitet på 78 tommer

Akro-Mils 30120-serien, 4-tommers høye hyllebokser brukes til å lagre og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og arbeid ved temperaturer ned til -20 graderrees F.These 4-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller og plukke stativer når de er fylt. De har flere skillespor og store søppelkopper (selges separat) for segregalegg inventaret inn i individuelle, uttakbare oppbevaringsrom. De har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander og et etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 11-5/8 x 4-1/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) Hyllebinger, tilgjengelig i blå, grønn, hvit, gul, klar og rød farger.

StilModellFARGEPris
A30120BLÅBlå28 NOK
B30120SKLARKlar36 NOK
C30120GRØNGrønn28 NOK
D30120REDrød28 NOK
E30120HVITHvit28 NOK
F30120YELLOGul28 NOK
AKRO-MILS -

30130-serie hyllekasser, kapasitet på 128 tommer

Akro-Mils 30130-serien, 4-tommers høye hyllebokser brukes til å lagre og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og arbeid ved temperaturer ned til -20 graderrees F.These 4-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller når de er fylt. De har flere skillespor og søppelkopper (selges separat) for segregalegg inventaret inn i individuelle, uttakbare oppbevaringsrom. ThesSøppelkassene har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander og et etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 11-5/8 x 6-5/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) Hyllebinger, tilgjengelig i blå, grønn, hvit, gul, klar og rød farger.

StilModellFARGEPris
A30130BLÅBlå42 NOK
B30130SKLARKlar46 NOK
C30130GRØNGrønn42 NOK
D30130REDrød42 NOK
E30130HVITHvit42 NOK
F30130YELLOGul42 NOK
QUANTUM STORAGE SYSTEMS -

8 tommers hyllebeholdere

Quantum Storage Systems 8 tommers hyllebinger brukes til å lagre og organisere små deler, rekvisita eller komponenter i hyllesystemer med maximum lastekapasitet på 75 lb. De har polypropylenkonstruksjon for å sikre høy bøyestyrke og utmerket chemical motstand. These hyllebinger er integrert med en innstøpt etikettholder og innebygd bakre hengelås som lar skuffer vippe ut for full tilgang til innholdet og er tilgjengelige i blå, rød, gul og klar farge options.
Raptor Supplies tilbyr også 6 tommers hyllebeholdere med lastekapasitet opp til 65 lb.

StilModellFARGEInnvendig breddeLastekapasitetAntall skilleautomater kortUtenfor breddeBruk skillelinjeVolumBreddePris
AQSB806BLBlå5.5 "60 lb.86.625 "Mfr. Nr. DSB802 / 804/8060.56 cu. ft.-207 NOK
BQSB814BLBlå7.125 "75 lb.88.375 "Mfr. Nr. DSB807 / 808/8140.71 cu. ft.-329 NOK
CQSB816BLBlå10 "75 lb.811.125 "Mfr. Nr. DSB809 / 810/8161.02 cu. ft.-385 NOK
DQSB805BLBlå3"60 lb.84.375 "Mfr. Nr. DSB801 / 803/8050.31 cu. ft.-202 NOK
EQSB806CLKlar5.5 "60 lb.76.625 "33Z351-6-5 / 8 "130 NOK
FQSB814CLKlar7.125 "75 lb.78.375 "33Z352-8-3 / 8 "221 NOK
GQSB805CLKlar3"60 lb.74.125 "33Z350-4-3 / 8 "124 NOK
HQSB816CLKlar10 "75 lb.711.125 "33Z353-11-1 / 8 "261 NOK
IQSB805RDrød3"60 lb.84.375 "Mfr. Nr. DSB801 / 803/8050.31 cu. ft.-202 NOK
JQSB814RDrød7.125 "75 lb.88.375 "Mfr. Nr. DSB807 / 808/8140.71 cu. ft.-329 NOK
KQSB816RDrød10 "75 lb.811.125 "Mfr. Nr. DSB809 / 810/8161.02 cu. ft.-385 NOK
LQSB806RDrød5.5 "60 lb.86.625 "Mfr. Nr. DSB802 / 804/8060.56 cu. ft.-207 NOK
MQSB816YLGul10 "75 lb.811.125 "Mfr. Nr. DSB809 / 810/8161.02 cu. ft.-385 NOK
NQSB806YLGul5.5 "60 lb.86.625 "Mfr. Nr. DSB802 / 804/8060.56 cu. ft.-207 NOK
OQSB814YLGul7.125 "75 lb.88.375 "Mfr. Nr. DSB807 / 808/8140.71 cu. ft.-329 NOK
AKRO-MILS -

30174-serie hyllekasser, kapasitet på 513 tommer

Akro-Mils 30174-serien, 4-tommers høye hyllebokser brukes til å lagre og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og arbeid ved temperaturer ned til -20 graderrees F.These 4-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagerenheter på trådhyller når de er fylt. De har flere skillespor og søppelbeger (selges separat) for segregalegg inventaret inn i individuelle, uttakbare oppbevaringsrom. ThesSøppelkassene har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander og et etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 23-5/8 x 11-1/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) Hyllebinger, tilgjengelig i blå, grønn, gul, klar og rød farge.

StilModellFARGEBruk skillelinjePris
A30174BLÅBlåMfr. Nr. 40170169 NOK
B30174SKLARKlarMfr. Nr. 40120197 NOK
C30-174 GRØNNGrønnMfr. Nr. 40170169 NOK
D30174REDrødMfr. Nr. 40170169 NOK
E30174YELLOGulMfr. Nr. 40170169 NOK
AKRO-MILS -

30178-serie hyllekasser, kapasitet på 292 tommer

Akro-Mils 30178-serien, 4-tommers høye hyllebokser brukes til å lagre og organisere inventarartikler på kontorer og kommersielle stederpaces. De har industrikvalitets polymerkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og arbeid ved temperaturer ned til -20 graderrees F.These 4-tommers høye hyllekasser nest sammen når de er tomme eller danner stabile lagringsenheter på stål- og trådhyller når de er fylt. De har flere skillespor og søppelkopper (selges separat) for segregalegg inventaret inn i individuelle, uttakbare oppbevaringsrom. ThesSøppelkassene har en bred frontåpning for enkel tilgang til gjenstander og et etikettområde for enkel identifikasjontifvisning av de lagrede elementene. Velg fra et bredt utvalg av these 17-7/8 x 11-1/8 inkhes (utvendig lengde x utvendig bredde) Hyllebinger, tilgjengelig i blå, grønn, gul, klar og rød farge.

StilModellFARGEPris
A30178BLÅBlå108 NOK
B30178SKLARKlar129 NOK
C30178GRØNGrønn108 NOK
D30178REDrød108 NOK
E30178YELLOGul108 NOK

Hyllebeholdere

Hyllekasser brukes til lagring og organisering av komponenter, små deler eller forsyninger i industrielle og kommersielle områderpaces. Raptor Supplies tilbyr en rekke these hyllebinger fra bhnds i likhet med Allegro, Quantum Storage Systems og Akro-Mils. These-beholderne har brede traktfronter for enkel tilgang til det indre innholdet og industrikvalitets polymer/polypropylenkonstruksjon for å tåle industriell abuse. De er tilgjengelige i 7, 10, 15, 20, 25 og 30 lb lastekapasitet options.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?