Kilde Enhver del Be om nå

Multiple Purchase Options Be om pristilbud

NET30 vilkår Søk om handelskonto

Precision Skrutrekkere

filtre
StilModellTips størrelsePris
A27803T3178 NOK
A27817T7172 NOK
MOODY TOOL -

Vendbar kniv

StilModellPris
A49-811149 NOK
RFQ
B49-811249 NOK
RFQ
C49-811349 NOK
RFQ
D49-811549 NOK
RFQ
E49-811649 NOK
RFQ
F49-811453 NOK
RFQ
MOODY TOOL -

Vendbar kulehekseblad

StilModellPris
A49-840240 NOK
RFQ
B49-840340 NOK
RFQ
C49-840040 NOK
RFQ
D49-840440 NOK
RFQ
E49-840540 NOK
RFQ
F49-840640 NOK
RFQ
G49-840140 NOK
RFQ
H49-840840 NOK
RFQ
I49-840740 NOK
RFQ
MOODY TOOL -

Star Vendbar kniv

StilModellPris
A49-861747 NOK
RFQ
B49-842243 NOK
RFQ
C49-842443 NOK
RFQ
D49-861943 NOK
RFQ
E49-862043 NOK
RFQ
F49-842147 NOK
RFQ
G49-861551 NOK
RFQ
H49-842051 NOK
RFQ
I49-842343 NOK
RFQ
MOODY TOOL -

ESD skrutrekker

StilModellPris
A51-192380 NOK
RFQ
B51-203244 NOK
RFQ
C55-2340112 NOK
RFQ
D55-306475 NOK
RFQ
E55-307685 NOK
RFQ
F51-192170 NOK
RFQ
G51-198187 NOK
RFQ
H51-198284 NOK
RFQ
G51-199183 NOK
RFQ
I51-200960 NOK
RFQ
J51-206357 NOK
RFQ
K51-208644 NOK
RFQ
L51-208357 NOK
RFQ
M51-214362 NOK
RFQ
N51-233357 NOK
RFQ
O51-233457 NOK
RFQ
P51-307680 NOK
RFQ
Q51-842251 NOK
RFQ
R51-842451 NOK
RFQ
S55-192385 NOK
RFQ
T55-2339110 NOK
RFQ
U51-213159 NOK
RFQ
V51-208447 NOK
RFQ
W51-214074 NOK
RFQ
X51-198482 NOK
RFQ
MOODY TOOL -

ESD Precision Sporskrutrekker

StilModellPris
A51-202341 NOK
RFQ
B51-212162 NOK
RFQ
C51-212360 NOK
RFQ
D51-212560 NOK
RFQ
E51-202244 NOK
RFQ
F51-202441 NOK
RFQ
G51-202541 NOK
RFQ
H51-202641 NOK
RFQ
I51-202741 NOK
RFQ
J51-202836 NOK
RFQ
K51-212068 NOK
RFQ
L51-212261 NOK
RFQ
M51-212461 NOK
RFQ
N51-212663 NOK
RFQ
MOODY TOOL -

Mutter driver sett

StilModellPris
A58-0565460 NOK
RFQ
B55-0179223 NOK
RFQ
C73-0911423 NOK
RFQ
D58-0850496 NOK
RFQ
E58-0550388 NOK
RFQ
F58-0435280 NOK
RFQ
G58-0430255 NOK
RFQ
H58-0164154 NOK
RFQ
I58-0150240 NOK
RFQ
J57-0625529 NOK
RFQ
K55-0142152 NOK
RFQ
L58-0365247 NOK
RFQ
M58-0350242 NOK
RFQ
N58-0420257 NOK
RFQ
O55-0364171 NOK
RFQ
P73-0914673 NOK
RFQ
Q58-0865589 NOK
RFQ
R58-0630573 NOK
RFQ
S58-0625526 NOK
RFQ
T58-0431416 NOK
RFQ
U58-0425278 NOK
RFQ
V58-0421421 NOK
RFQ
W58-0185225 NOK
RFQ
X58-0179225 NOK
RFQ
Y58-0165240 NOK
RFQ
MOODY TOOL -

Phillips vendbar kniv

StilModellPris
A49-838449 NOK
RFQ
B49-838549 NOK
RFQ
C49-838649 NOK
RFQ
C49-838249 NOK
RFQ
D49-838349 NOK
RFQ
C49-838136 NOK
RFQ
MOODY TOOL -

Precision sekskantskrutrekker

StilModellPris
A51-157443 NOK
RFQ
B51-1603103 NOK
RFQ
C51-207344 NOK
RFQ
D51-215066 NOK
RFQ
E51-215269 NOK
RFQ
F51-216380 NOK
RFQ
G51-216571 NOK
RFQ
H51-242054 NOK
RFQ
I51-242247 NOK
RFQ
J51-242344 NOK
RFQ
K51-242539 NOK
RFQ
L51-244344 NOK
RFQ
M51-244539 NOK
RFQ
N51-153543 NOK
RFQ
O51-157343 NOK
RFQ
P51-1605103 NOK
RFQ
Q51-207152 NOK
RFQ
R51-1611103 NOK
RFQ
S51-1612103 NOK
RFQ
T51-216072 NOK
RFQ
U51-216173 NOK
RFQ
V51-216275 NOK
RFQ
W51-216474 NOK
RFQ
X51-244054 NOK
RFQ
Y51-244154 NOK
RFQ
MOODY TOOL -

Mutterdriver

StilModellPris
A51-246157 NOK
RFQ
B51-204554 NOK
RFQ
C51-1615132 NOK
RFQ
D51-1616132 NOK
RFQ
E51-1669132 NOK
RFQ
F51-1672132 NOK
RFQ
G51-204354 NOK
RFQ
H51-204660 NOK
RFQ
I51-207854 NOK
RFQ
J51-208060 NOK
RFQ
K51-154858 NOK
RFQ
L51-157758 NOK
RFQ
M51-157958 NOK
RFQ
N51-1671132 NOK
RFQ
O51-207957 NOK
RFQ
P51-154758 NOK
RFQ
Q51-208162 NOK
RFQ
R51-217080 NOK
RFQ
S51-217178 NOK
RFQ
T51-217377 NOK
RFQ
U51-217480 NOK
RFQ
V51-218178 NOK
RFQ
W51-218278 NOK
RFQ
X51-218377 NOK
RFQ
Y51-218582 NOK
RFQ
MOODY TOOL -

Hex -driversett

StilModellPris
A55-0141134 NOK
RFQ
B58-0183184 NOK
RFQ
C58-0140122 NOK
RFQ
D55-0341151 NOK
RFQ
E73-0909371 NOK
RFQ
F58-0559410 NOK
RFQ
G58-0549382 NOK
RFQ
H58-0178204 NOK
RFQ
I58-0159235 NOK
RFQ
J58-0149235 NOK
RFQ
K58-0349224 NOK
RFQ
L57-0359276 NOK
RFQ
M55-0178201 NOK
RFQ
N73-0907361 NOK
RFQ
O58-0158137 NOK
RFQ
P55-0183181 NOK
RFQ
Q55-0358151 NOK
RFQ
R55-0345136 NOK
RFQ
S55-0177201 NOK
RFQ
T55-0158134 NOK
RFQ
U73-0910611 NOK
RFQ
V73-0908599 NOK
RFQ
W58-0859514 NOK
RFQ
X58-0849501 NOK
RFQ
Y58-0620261 NOK
RFQ
MOODY TOOL -

Adapter Sett

StilModellPris
A55-0258143 NOK
RFQ
B55-0262144 NOK
RFQ
C58-0279700 NOK
RFQ
D58-0270194 NOK
RFQ
E58-0265120 NOK
RFQ
F55-0266166 NOK
RFQ
G58-0274226 NOK
RFQ
H58-0272141 NOK
RFQ
I58-0267166 NOK
RFQ
J58-0266166 NOK
RFQ
K58-0264144 NOK
RFQ
L55-0274196 NOK
RFQ
M55-0264144 NOK
RFQ
N55-0261171 NOK
RFQ
O55-0272138 NOK
RFQ
P58-0277700 NOK
RFQ
Q58-0263144 NOK
RFQ
R55-0267166 NOK
RFQ
S55-0265120 NOK
RFQ
T55-0263144 NOK
RFQ
U55-0260171 NOK
RFQ
V58-0262144 NOK
RFQ
W58-0258145 NOK
RFQ
X55-0270192 NOK
RFQ
Y58-0261171 NOK
RFQ
StilModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelsePris
A275375.75 "2"1/16 "Hex172 NOK
A275256.75 "2.437 "2.5mm Hex166 NOK
StilModellTips størrelsePris
A053452840010.028 "129 NOK
A053452850010.035 "129 NOK
WIHA -

Precision Skrutrekker

StilModellHåndteringsmaterialeTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelseTipsstilTips Style GroupPris
A26042Kadmiumfri plast5 15 / 16 "10.25 "Sliss 4mmSporSpor159 NOK
A26027Kadmiumfri plast7.75 "3 15 / 16 "Sliss 2.5mmSporSpor132 NOK
A26041Kadmiumfri plast3 15 / 16 "8 5 / 16 "Sliss 4mmSporSpor148 NOK
B26132Kadmiumfri plast5 5 / 16 "1.625 "Phillips # 00PhillipsPhillips / Crosspoint169 NOK
C26051Kadmiumfri plast5 5 / 16 "1.625 "Sliss 1mmSporSpor212 NOK
D26307Kadmiumfri plast4.75 "1.625 "Hex 0.028 "HexHex146 NOK
D26309Kadmiumfri plast4.75 "1.625 "Hex 0.035 "HexHex137 NOK
D26315Kadmiumfri plast2"5.75 "Sekskant 1.5mmHexHex159 NOK
E26413Kadmiumfri plast4.75 "1.625 "Ball End Hex 0.050 "Ball HexHex157 NOK
E26419Kadmiumfri plast5.75 "2"Ball End Hex 5/64 "Ball HexHex157 NOK
E26431Kadmiumfri plast2.437 "6.75 "Ball End Hex 1/8 "Ball HexHex157 NOK
A26028Kadmiumfri plast9.625 "6"Sliss 2.5mmSporSpor142 NOK
A26033Kadmiumfri plast8 5 / 16 "3 15 / 16 "Sliss 3mmSporSpor142 NOK
C26060Kadmiumfri plast5.5 "1.625 "Sliss 2mmSporSpor157 NOK
C26070Kadmiumfri plast5 15 / 16 "2"Sliss 3mmSporSpor157 NOK
F26101Kadmiumfri plast6.125 "3"Phillips # 00PhillipsPhillips / Crosspoint157 NOK
F26107Kadmiumfri plast7.625 "3 15 / 16 "Phillips # 0PhillipsPhillips / Crosspoint144 NOK
D26313Kadmiumfri plast4.75 "1.625 "Hex 0.050 "HexHex131 NOK
D26325Kadmiumfri plast6.75 "2.437 "Sekskant 2.5mmHexHex136 NOK
D26330Kadmiumfri plast6.75 "2.437 "Sekskant 3mmHexHex132 NOK
E26423Kadmiumfri plast5.75 "2"Ball End Hex 3/32 "Ball HexHex157 NOK
E26427Kadmiumfri plast2.437 "6.75 "Ball End Hex 7/64 "Ball HexHex157 NOK
A26034Kadmiumfri plast10.25 "5 15 / 16 "Sliss 3mmSporSpor148 NOK
B26135Kadmiumfri plast2"5 15 / 16 "Phillips # 0PhillipsPhillips / Crosspoint169 NOK
F26115Kadmiumfri plast10.25 "5 15 / 16 "Phillips # 1PhillipsPhillips / Crosspoint167 NOK
MOODY TOOL -

Precision Torx skrutrekker

Moody Tools precision Torx skrutrekker er også kjent som star driver og har et fast ESD-sikkert håndtak, ideal for arbeid i et elektrostatisk utsatt område. These precision star drivere har en unik design som bare kan passe inn i Torx-fester. ThesSkrutrekkerne er utstyrt med et fast kromvanadiumblad og leveres i en hengende polypose. 51-serien Moody Tools skrutrekkere har en total lengde på 4.9 inches (12.5 cm) og er ideal for innesperrede space applikasjoner.

StilModellStørrelsePris
A51-2512-62 NOK
RFQ
B51-2093-60 NOK
RFQ
C51-2508-62 NOK
RFQ
D51-2500-73 NOK
RFQ
E51-2112-52 NOK
RFQ
F51-2511-67 NOK
RFQ
G51-2502-62 NOK
RFQ
H51-2108-55 NOK
RFQ
I51-2102-75 NOK
RFQ
J51-2092-60 NOK
RFQ
K51-2513-62 NOK
RFQ
L51-2504-62 NOK
RFQ
M51-2503-62 NOK
RFQ
N51-2501-73 NOK
RFQ
O51-2505-62 NOK
RFQ
P51-2111-55 NOK
RFQ
Q51-2510-67 NOK
RFQ
R51-2097-62 NOK
RFQ
S51-2101-79 NOK
RFQ
T51-2103-57 NOK
RFQ
U51-2104-57 NOK
RFQ
V51-2509-65 NOK
RFQ
W51-2096-60 NOK
RFQ
X51-2107-57 NOK
RFQ
Y51-2098-60 NOK
RFQ
MOODY TOOL -

ESD-Safe skrutrekker

Den ESD-sikre skrutrekker med Moody Tools gir beskyttelse mot elektrostatisk ladning mens du arbeider med ømfintlige elektroniske komponenter eller på en hvilken som helst ESD-arbeidsstasjon. Dette faste håndtaket precision skrutrekker er hovedsakelig designet for assemapplikasjoner og leveres med utskiftbare blader i kromvanadium, en sekskantformet svingtopp for perfekt fingertuppkontroll og et utskiftbart håndtak som gjør det enkelt åsembly og disassemmange produkter. These skrutrekkere er 6.2 inches lang og kommer i forskjellige spissstørrelser.

StilModellStørrelsePris
A55-3078-85 NOK
RFQ
B55-3079-75 NOK
RFQ
C51-1920-70 NOK
RFQ
D55-3074-75 NOK
RFQ
E55-3063-75 NOK
RFQ
F55-1920-75 NOK
RFQ
G51-3079-70 NOK
RFQ
H51-3075-75 NOK
RFQ
I51-3078-80 NOK
RFQ
J51-3072-75 NOK
RFQ
K51-1922-80 NOK
RFQ
L51-3063-75 NOK
RFQ
M55-3072-75 NOK
RFQ
N51-3070-75 NOK
RFQ
O51-3071-75 NOK
RFQ
P55-1922-85 NOK
RFQ
Q55-3071-75 NOK
RFQ
R55-3070-75 NOK
RFQ
S55-3073-85 NOK
RFQ
T55-3075-75 NOK
RFQ
U51-3074-75 NOK
RFQ
V51-20060.08 "112 NOK
W51-20010.08 "107 NOK
X51-20020.1 "107 NOK
Y51-20070.1 "109 NOK
WIHA -

Precision Sporskrutrekker

Den ESD-sikre skrutrekker med Moody Tools gir beskyttelse mot elektrostatisk ladning mens du arbeider med ømfintlige elektroniske komponenter eller på en hvilken som helst ESD-arbeidsstasjon. Dette faste håndtaket precision skrutrekker er hovedsakelig designet for assemapplikasjoner og leveres med utskiftbare blader i kromvanadium, en sekskantformet svingtopp for perfekt fingertuppkontroll og et utskiftbart håndtak som gjør det enkelt åsembly og disassemmange produkter. These skrutrekkere er 6.2 inches lang og kommer i forskjellige spissstørrelser.

StilModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelsePris
A260184.7 "1.6 "1.8mm122 NOK
A260154.7 "1.6 "1.5mm129 NOK
A260204.7 "1.6 "2.0mm119 NOK
A260104.7 "1.6 "1.0mm148 NOK
A260255.7 "2"2.5mm119 NOK
A260305.7 "2"3.0mm147 NOK
A260356.700 "2.4 "3.5mm123 NOK
MOODY TOOL -

Skrutrekker Jis

Moody Tools JIS (Japanese Industrial Standard) skrutrekkere er unikt designet for å passe Philips festemidler. These ESD-sikre drivere har et fast antistatisk håndtak med en total lengde på 6.2 inches (15.748 cm) og kommer pakket i en hengende polybag.

StilModellBladestilHåndtakstypeTotal lengdeStørrelsePris
A51-1663-Stål4"1.5 mm113 NOK
A51-1664-Stål4"2.0 mm105 NOK
B51-2400fiksetESD-sikker6.2 "2"112 NOK
C51-2401fiksetESD-sikker6.2 "2.5 "109 NOK
D51-2402fiksetESD-sikker6.2 "3.2mm109 NOK
D51-2403fiksetESD-sikker6.2 "1.4mm123 NOK
A51-1786utskiftbareStål4"3.0 mm110 NOK
MOODY TOOL -

Precision Skrutrekker

Moody Tools JIS (Japanese Industrial Standard) skrutrekkere er unikt designet for å passe Philips festemidler. These ESD-sikre drivere har et fast antistatisk håndtak med en total lengde på 6.2 inches (15.748 cm) og kommer pakket i en hengende polybag.

StilModellStørrelsePris
A51-1562-77 NOK
RFQ
B51-1775-120 NOK
RFQ
C51-1666-113 NOK
RFQ
D51-1766-48 NOK
RFQ
E51-1768-77 NOK
RFQ
F51-8623-47 NOK
RFQ
G55-1563-71 NOK
RFQ
H55-1564-83 NOK
RFQ
I55-1768-82 NOK
RFQ
J55-1771-71 NOK
RFQ
K55-1772-71 NOK
RFQ
L51-1564-78 NOK
RFQ
M51-1778-120 NOK
RFQ
N51-1563-70 NOK
RFQ
O51-1783-50 NOK
RFQ
P51-1900-77 NOK
RFQ
Q51-1903-77 NOK
RFQ
R51-2343-102 NOK
RFQ
S51-4118-49 NOK
RFQ
T51-8620-47 NOK
RFQ
U55-1766-82 NOK
RFQ
V55-1770-71 NOK
RFQ
W55-1773-82 NOK
RFQ
X55-1901-83 NOK
RFQ
Y55-1902-82 NOK
RFQ
WIHA -

Precision Phillips skrujern

Moody Tools JIS (Japanese Industrial Standard) skrutrekkere er unikt designet for å passe Philips festemidler. These ESD-sikre drivere har et fast antistatisk håndtak med en total lengde på 6.2 inches (15.748 cm) og kommer pakket i en hengende polybag.

StilModellTotal lengdeSkaftlengdeTips størrelsePris
A261004.7 "1.6 "#00127 NOK
A261055.7 "2"#0144 NOK
A261106.700 "2.4 "#1147 NOK
A261086.700 "3"#0118 NOK
A261137.5 "3.1 "#1127 NOK

Precision Skrutrekkere

Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av precision skrutrekkersett fra bhnds i likhet med Moody Tools, Wera, Westward og Wiha; ideal for tilstramming eller loosende små skruer. ThesSkrutrekkerne har et roterbart håndtak for å støtte håndflaten mens to fingre kontrollerer rotasjonen av skruen for presis dreining. De er laget av stål og er derfor i stand til å motstå bøyning, vridning eller flising og er tilgjengelig i størrelsene 0.025, 0.040, 0.055, 0.070 og 0.080 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?